League of Legends predstavil nový Pulsfire festival

Pre hráčov League of Legends si Riot pripravil ďalší jeden zo svojich festivalov. Momentálne sa bude venovať tématike Pulsfire kde nám prinesie nový prestížny skin na Luciana ale aj iné Pulsfire skiny na championov. Samozrejme festival má aj svoj pass, vďaka ktorému sa vaše odmeny zvýšia.