Legendárne hry PS One XI: Warcraft II: The Dark Saga

Hra vyšla v roku 1997, ako priame pokra – čovanie Warcraft: Orcs & Humans. Na vývoji pracovalo štúdio Blizzard Entertatiment, vydaná bola spoločnosťou Electronic Arts. Je vytvorená ako konzolová verzia pôvodné – ho Warcraft II: Tides of Darkness s rozší – rením Warcraft II: Beyond the Dark Portal pre PC, hra má pár vylepšení oproti jej PC verzií.

Najväčšou zmenou bola zmena rozhrania, z klávesnice a myši na joystick. Ďalšie zmeny boli napríklad nové intro na úvod hry, nové menu. Daľšou novin – kou boli nahrávacie obrazovky, na každú obrazovku bola pridaná mapa a označenie aj spolu s pohybom podobným tomu ktorý poznáme z WarCraft III.

Týchto dobrý zmien je ešte zopár no nájde sa aj jedna veľmi nepríjemná zmena ktorou bolo odstránených veľa vecí ako napríklad rôznorodosť tlačidiel alebo hlasy jednotiek. Tieto veci museli tvorcovia odstrá – niť kvôli obmedzeným možnostiam tej doby, inak by hru nedostali na CD pre PS.

WarCraft II bolo na svoju dobu naozaj nezvyčajnou, veľa tretích strán na ňu vytvorilo nástroje, ktorých bolo naozaj veľké množstvo. Akým bol napríklad prvý editor mapy War2xEd vytvorený Danielom Lembergom. Práve tým že Daniel zverejnil kompletný kód pre mapový súbor dal priestor pre vznik ďalšieho množstva nových nástrojov.

Práve do tohto dielu boli po prvý raz zahrnuté aj námorné bitky. Väčšina jed – notiek je pri oboch rasách veľmi podobná, líšia sa len vzhľadom väčšinou. Rozdiel je len v kúzlach ktoré používajú vybrané jednotky na vyšších leveloch. No počet jednotiek ktoré môžete mať je oproti prvému WarCraftu zvýšený, s viac prepracovanými schopnosťami.

Ďalšou zmenou je aj pridaná spolupráca medzi jednotlivými rasami.
Ľudia spolupracujú s Elfami, Trpaslíkmi a Škriatkami.
Orkovia zasa s Trollmi a Škriatkami.

Dej sa odohráva počas druhej vojny medzi novovzniknutú Alianciou Lordearonu a starou Hordou. Práve počas tejto vojny bol zaznamenaný obrovský technický pokrok, za ktorý môžu vďačiť práve Škriatkom a Trpaslíkom.

Dá sa predpokladať že v období medzi prvou a druhou Str. 40 Str. 41 vojnou prešla Aliancia aj Orkská Horda veľkými zmenami, a zväčšovaním armád ktoré sa pripravovali na vojnu.

Po prvej vojne ktorú prežil Stormwind, predtým známi ako Azeroth, vedený Anduinom Lotharom. Prešiel cez more až do Lordearonu aby požiadal o pomoc kráľa Terenasa Menethila II. Ten následne zvolal vojenskú
radu aby prerokovali možné ohrozenie Orkskou rasou.

Skôr ako stihli dospieť k akémukoľvek záveru Stormwind a okolité oblasti boli dobité Orkmi.

Po smrti Orkského náčelníka jeho miesto zaujme Orgrim Doomhammer, ktorý zároveň aj zničí tieňovú radu pretože ju považuje za príťaž pre Hordu.

Lordaeron uzavretím nových spojencov v elfoch a trpaslíkoch vytvoril zoskupenie armád známe ako Aliancia . Teraz posledná veľkolepá armáda Azerothu hľadá odplatu za stratu svojej vlasti.

Denis Pavlík

Som zakladateľ projektu Gamewall, ale taktiež prispievam rôznymi článkami a to hlavne do kategórií o PC hrách a Hardware.